Barbuse

Barbuse komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Het spel kan alleen met 4 spelers gespeeld worden en wordt in 5 sets gespeeld in de volgorde die de spelleider kiest. Iedere spelleider heeft een andere volgorde van het spelen van de sets. Hierdoor wordt het spel  Doordat iedere spelleider een andere volgorde van de sets kan hanteren, is het kaartspel erg dynamisch. Barbuse wordt nu ook gespeeld in Nederland. Het is nog niet erg populair, maar het bouwt zich langzaam op. Het is vooral een kroegenspel dat gespeeld wordt door studenten, maar het is geen drankspel.

Doel: Behaal de meeste punten!
Aantal spelers: 4
Benodigdheden: Kaartspel, pen en papier

Barbuse is een leuk en vooral ook gezellig kaartspel. Het spel bestaat uit enkele sets, ook wel mini-games genoemd.

Barbuse komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Het spel kan alleen met 4 spelers gespeeld worden en wordt in 5 sets gespeeld in de volgorde die de spelleider kiest. Iedere spelleider heeft een andere volgorde van het spelen van de sets. Hierdoor wordt het spel  Doordat iedere spelleider een andere volgorde van de sets kan hanteren, is het kaartspel erg dynamisch. Barbuse wordt nu ook gespeeld in Nederland. Het is nog niet erg populair, maar het bouwt zich langzaam op. Het is vooral een kroegenspel dat gespeeld wordt door studenten, maar het is geen drankspel.

Barbuse wordt met 36 kaarten gespeeld. De jokers en kaarten onder de 6 worden uit het kaartspel gehaald. Je houdt dan een stok over met 4 kleuren ( harten, ruiten, schoppen en klaveren. ) van 6 t/m Aas. De stock wordt geschud en per drie kaarten verdeeld onder de verschillende spelers totdat iedereen negen kaarten in bezit heeft.


Bij Barbuse geldt het slagprincipe (evenals bij kaartspellen als Hartenjagen, Toupen en Rikken). Dit betekent dat bij ieder nieuw spel de spelmaker ( de deler ) de eerste kaart opgooit ( uitkomt ). De andere spelers zijn verplicht een kaart van dezelfde kleur op te gooien. Dit mag hoger of lager zijn dan de kaart die ervoor is opgegooid. Wanneer een speler geen kaart heeft van de opgegooide kleur, mag hij/zij een kaart met een andere kleur opgooien. De speler met de hoogste kaart op de stapel met de kleur die de spelleider opgegooid heeft, mag het stapeltje met de vier kaarten oppakken en gesloten naast zich neerleggen. De speler die het stapeltje in zijn bezit heeft gekregen mag een nieuwe kaart op tafel leggen en de volgende ronde begint!

Barbuse bestaat, zoals gezegd, uit vijf sets. Deze sets worden ook wel mini-games genoemd. Deze leggen we hieronder allemaal uit.

Knobbelen: Bij de mini-game knobbelen is het de bedoeling in te schatten hoeveel slagen jij denkt te behalen. Dit moet je doen aan de hand van de kaarten die jou zijn toebedeeld. Als je deze inschatting gemaakt hebt, leg je een vuist op tafel en wacht totdat iedere speler dit heeft gedaan. Dit is het moment dat de oudste speler in het spel aftelt van drie naar nul. Bij de nul aangekomen veranderd iedereen zijn vuist in het aantal vingers van slagen dat hij denkt te kunnen behalen. Dit kan de volgende consequenties hebben:

•    Als een speler zijn geschatte slagen niet weet te behalen, krijgt hij/zij 80 strafpunten.
•    Zijn er 2 spelers die hun geschatte slagen niet halen, dan krijgen beide spelers 40 strafpunten.
•    Wanneer er 3 spelers zijn die hun geschatte slagen niet halen, krijgen zij allemaal 20 strafpunten.
•    Als alle spelers hun geschatte slagen niet halen, krijgen zij allemaal 10 strafpunten.

      Let op:  Als het aantal vingers op tafel negen is, moet iedere speler twee slagen halen, wat geen enkel probleem zal zijn voor de meesten

Geen Vrouwen: Het is de bedoeling geen vrouwen te krijgen tijdens het spelen van slagen. De spelleider legt een vrijwillige kaart neer ( komt daarmee uit ) en daarna wordt het spel gespeeld volgens bovenstaand slagprincipe. Het spel is afgelopen als alle vrouwen uit het spel zijn. Iedere vrouw is 20 strafpunten ‘waard’.

De puntentelling bij Geen Vrouwen:

–    Elke vrouw die je tegenkomt in het spel telt voor 20 strafpunten.
–    Heeft een speler 1 vrouw, krijgt hij 20 strafpunten, bij 2 vrouwen 40 strafpunten en zo tel je door, tot de 4 vrouwen geweest zijn.
–    De speler met de meeste strafpunten van de vrouwen heeft het spel verloren.


Varianten (mini-games) hierop zijn:

•    Geen Harten
•    Aanleggen
•    Geen Hartenheer

Veel speelplezier met het kaartspel Barbuse !