Canasta

Canasta is een kaartspel dat één tegen één gespeeld kan worden of in teams tegen elkaar. Doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te behalen door kaartcombinaties op tafel te leggen.

Doel: Zoveel mogelijk punten behalen
Aantal spelers: 2-6
Benodigdheden: Twee of drie kaartspellen, pen en papier

Het kaartspel Canasta wordt gespeeld met in totaal 108 speelkaarten. Dit zijn twee setjes kaarten inclusief de jokers. Afhankelijk van het aantal spelers worden de kaarten verdeeld volgens onderstaand schema.

2 deelnemers: 15 kaarten per persoon
3 deelnemers: 13 kaarten per persoon
4 deelnemers: 11 kaarten per persoon
6 deelnemers (teamverband): 11 kaarten per persoon.

De overige kaarten worden gesloten op een stapel gelegd, deze wordt de stock genoemd. Vervolgens wordt de bovenste kaart van de stock open gedraaid. Wanneer deze kaart een 2, 3 of joker is, wordt deze ongeldig verklaard en dient de volgende kaart te worden omgedraaid.

Let op: Zoals hierboven aangegeven is het ook mogelijk om met 6 spelers in teamverband te spelen, er dient dan gebruik te worden gemaakt 3 setjes kaarten i.p.v. twee.

Zoals bij de meeste kaartspellen, wordt ook Canasta met de klok mee gespeeld. Wanneer je aan de beurt bent, pak je één kaart van de stock en gooi je vervolgens één van je kaarten op een aparte stapel naast de stock. De weggegooide kaarten zijn voor alle deelnemers zichtbaar.
De volgende speler heeft twee keuzes. Hij pakt één kaart van de stock of hij pakt het geheel aan weggegooide kaarten. Als de speler voor de laatste optie kiest, mag alleen de bovenste kaart van de zojuist verkregen kaarten in diezelfde beurt worden gebruikt. Vervolgens dient ook deze speler weer een kaart weg te gooien.

Let op: Je mag de weggegooide kaarten alleen pakken als je al op tafel bent of je met de bovenste kaart op tafel kunt komen.

Er zijn 3 kaarten waarmee de weggegooide stapel kaarten kunnen worden geblokkeerd, te weten de zwarte 3, de joker en de 2. Laatstgenoemde wordt ook wel pseudojoker genoemd.
Daarnaast kent het kaartspel Canasta nog enkele andere benamingen voor kaarten. Hieronder een klein overzicht.

Rode Drie
De rode drie mag niet in combinaties worden gebruikt, deze moet apart open worden neergelegd. Een andere eis daarbij is dat hij direct dient te worden neergelegd wanneer je hem in bezit krijgt.

Wanneer je hem dus bij het verdelen van de speelkaarten in bezit krijgt, leg je hem weg en krijg je een nieuwe kaart. Een Rode Drie is 100 punten waard. Wanneer je ze alle vier in bezit hebt, wordt je beloond met 800 punten. Deze punten tellen alleen wanneer de speler op tafel is gekomen.

Optionele regel: Wanneer iemand aan het einde van een ronde geen Canasta heeft gemeld, wordt er voor elke Rode Drie 100 punten, voor alle vier Rode Drieën 800 punten van het totaal afgetrokken.

Zwarte Drie
Naast de Rode Drie, kent Canasta ook de Zwarte Drie. Deze heeft een geheel andere werking. De Zwarte Drie wordt als blokkeerkaart gebruikt, wanneer deze bovenop de stapel ligt met weggegooide kaarten, mag deze stapel niet worden gebruikt totdat er weer een andere kaart bovenop ligt.

Wilde Kaarten
De vier jokers en alle tweeën worden ook wel de Wilde Kaarten genoemd. Deze kaarten kunnen worden gebruikt i.p.v. iedere andere kaart, behalve een Rode Drie. Echter kunnen Wilde Kaarten ook de weggooistapel blokkeren, niet tijdelijk maar permanent!

De Wilde Kaart wordt met een hoek van 90 graden op de stapel met weggegooide kaarten gelegd. De speler die aan de beurt is mag de stapel alleen pakken als de kaart onder de Wilde Kaart aansluit op twee kaarten in zijn/haar hand.

Dan wordt het nu tijd om bekend te maken hoe je op tafel komt.
Dit kan wanneer je setjes van minimaal drie kaarten van dezelfde waarde hebt. Hierbij zijn twee kaarten van dezelfde waarde aangevuld met een (pseudo)joker uiteraard ook voldoende.

Daarnaast moet, zoals gezegd, de Rode Drie altijd direct op tafel worden gelegd. Je mag dan ook weer direct een nieuwe kaart pakken.

Wanneer je eenmaal op tafel bent, mag je vanaf de volgende beurt gebruik maken van de stapel met weggegooide kaarten, mits je één kaart van gelijke waarde gelijke waarde in je hand hebt of wanneer de kaart van de stapel aansluit op een van de setjes kaarten waarmee je op tafel bent.

Let op: Als er een (pseudo)joker wordt opgegooid, is dit voordeel tenietgedaan. Iedereen dient dan minimaal 2 kaarten met dezelfde waarde in zijn hand te hebben.

Het minimale aantal punten waarmee ‘op tafel’ mag worden gekomen is afhankelijk van het aantal punten dat de speler op dat moment in zijn bezit heeft. Hieronder een klein overzicht.

Negatief  puntenaantal  : 15 punten
0 – 1495                       : 50 punten
1500 – 2995                 : 90 punten
3000 – 4995                 : 120 punten

Optioneel:
5000 – 6995                 : 150 punten
7000 – 10000               : Canasta

Maar hoe kom je nu aan die puntenaantallen? Het lijkt heel lastig, echter is de oplossing vrij eenvoudig. Iedere kaart die je in de hand hebt is punten waard. Wanneer deze punten bij elkaar worden opgeteld kom je op een puntentotaal uit. Deze telling ziet er als volgt uit:

 • Aas                                         = 20 punten
 • 8, 9, 10, Boer, Vrouw, Heer       = 10 punten
 • 4, 5, 6, 7                                  = 5 punten
 • Zwarte Drie                              = 5 punten en indien in hand 100 minpunten
 • Rode Drie                                = 100 punten indien er is uitgelegd
 • 2                                             = 20 punten
 • Joker                                       = 50 punten
 • Alle vier Rode Drieën                = 800 punten
 • Zuivere canasta                        = 500 punten (rode kaart boven)
 • Onzuivere canasta                    = 300 punten (zwarte kaart boven)
 • Zuivere azen canasta                = 800 punten (rode Aas boven)
 • Onzuivere azen canasta            = 500 punten (zwarte Aas boven)
 • Canasta jokers                         = 1000 punten (alleen jokers en tweeën)

De speler(s) die niet zijn uitgegaan krijgen een puntenaantal in aftrek volgens het bovenstaande puntenschema. Hier zijn een aantal varianten op. De eenvoudigste is door alle kaarten in mindering te brengen op het puntentotaal.

Dan nu hetgeen waar het eigenlijk allemaal om draait in het spelletje. De Canasta!
Een canasta is een kleine verzameling (minimaal vier kaarten) kaarten met dezelfde waarde. Hierin wordt onderscheid gemaakt in een zuivere of onzuivere Canasta. Een Canasta wordt als zuiver beschouwd wanneer er minimaal zeven kaarten van dezelfde waarde bij elkaar op tafel liggen. Een onzuivere Canasta een verzameling van vier tot zeven kaarten met dezelfde waarde aangevuld met (pseudo)jokers.

Wanneer je een Canasta kunt maken, dien je een stapel te creëren van je verzameling kaarten. Bij een onzuivere Canasta dient een zwarte kaart boven te liggen, terwijl de zuivere Canasta wordt aangeduid met een rode kaart aan de bovenzijde van het stapeltje.

Let op: Pas als je een Canasta bezit mag je uitgaan!

Wanneer je als eerste ‘uit’ bent, worden er 100 extra punten aan je totaal toegevoegd. Je kunt uitgaan door het spelen van je laatste kaart in de hand.

Vervolgens is het tijd om iedereen zijn punten te laten tellen. Hierbij mag worden uitgegaan van het eerder gegeven schema. Kleine aanpassing hierop is dat de Rode Drie als normale kaart wordt gerekend, dus 5 punten waard is + 100 punten voor zijn waarde als Rode Drie.

Als je nog kaarten in je hand hebt, worden deze punten van je totaal afgetrokken. Wanneer je geen enkele Canasta bezit heb je een klein probleem, dan worden alle kaarten namelijk van je totaalpuntenaantal afgetrokken en bestaat er grote kans dat je in de negatieve getallen komt.

Veel speelplezier met het kaartspel Canasta !