Hartenjagen

Hartenjagen is op het eerste gezicht een lastig spel. Wie het spel echter begint te spelen zal erachter komen dat het een leuk spel is dat vrij eenvoudig te begrijpen is. Als je onderstaande tekst leest, ben je al een heel eind!

Doel: Behaal zo min mogelijk strafpunten
Aantal spelers: 4
Benodigdheden: Kaartspel zonder Jokers

 

Hartenjagen is een kaartspel. Het is een spel voor meestal vier personen, maar er bestaan ook versies voor meer of minder spelers.

Hartenjagen vindt zijn oorsprong in Amerika. In de VS is Hartenjagen, naast poker, een van de meest gespeelde spellen ooit. Sinds de overkomst naar Nederland hebben we onze eigen regels gecreëerd. Er zijn dus globaal twee varianten op het spel, we behandelen ze hieronder beide. We beginnen met de authentieke, Amerikaanse, variant.

Amerikaans Hartenjagen wordt ook wel Black Lady genoemd. Het is een spel dat wordt gespeeld met vier. Hiervoor wordt het gehele kaartspel zonder Jokers gebruikt.

De kaarten worden door de deler gelijkmatig onderverdeeld onder de vier spelers. Vervolgens kiest iedere speler drie kaarten en geeft deze door aan een andere speler. Dit gebeurd in de volgende volgorde:

•    In de eerste ronde      : Geef door aan de speler die links van je zit
•    In de tweede ronde    : Geef door aan de speler die rechts van je zit
•    In de derde ronde      : Geef door aan de speler die recht tegenover je zit
•    In de vierde ronde      : Geef geen kaarten door
•    Vanaf ronde vijf           : De cyclus begint weer opnieuw (doorgeven naar links)

Wanneer de kaarten zijn doorgegeven kan het spelletje beginnen. De persoon die de Klavertwee in handen heeft moet beginnen. Hij legt deze kaart open op tafel, waarna de overige speler ook een Klaveren kaart moeten opgooien als zij kunnen. Wanneer je geen Klaveren bezit, mag je ook een andere kleur opgooien. De persoon met het hoogste aantal punten op zijn kaart in de kleur waarin wordt gespeeld krijgt alle vier de kaarten. Deze legt hij op een apart stapeltje naast zich neer. Vervolgens dient hij zelf met een nieuwe kaart op tafel te komen.

Let op: Wanneer je niet anders kan, mag je een kaart neerleggen van een andere kleur. Deze kaart telt de waarde 1. Je krijgt hierdoor de vier kaarten die zijn gespeeld nooit in handen.

Moet je nu zoveel mogelijk kaarten krijgen? Daar kunnen we je een kort antwoord opgeven: Liever niet. Het maakt echter niet uit als je veel kaarten krijgt, als er maar geen tot zeer weinig Hartenkaarten bij zitten. Iedere Hartenkaart telt aan het einde van de ronde als strafpunt.

Let op: Wanneer je de schoppenvrouw in bezit krijgt, telt deze als 13 strafpunten!

Pas als alle kaarten gespeeld zijn is de ronde voorbij en tellen de spelers hun ‘verzamelde’ strafpunten op. Per ronde zijn er 26 strafpunten te verdelen. Er is echter één uitweg: Als je alle 26 strafpunten krijgt in één ronde, krijg je geen enkel strafpunt. Je tegenstanders daarentegen alle drie 26 strafpunten!

Het spel is zeer eenvoudig en toch erg leuk. Wanneer je eenmaal aan het spelen bent is het veel gemakkelijker dan dat je het hier op papier ziet staan!

Voor de meer gevorderde spelers zijn er nog enkele andere regels om, naar wens, toe te voegen aan het spel. Dit zijn de zogenoemde Gentlemen’s Rules. Hieronder staat een overzicht.

•    Bij de eerste slag (waarin de speler met klaveren twee begint) mag je geen kaart opleggen die een strafpunt tot gevolg heeft, tenzij je echt niet anders hebt.
•    Je mag een slag niet met Harten beginnen totdat er tijdens een slag een Hartenkaart is bijgelegd.
•    Als je de Schoppenvrouw bezit moet je deze bij de eerste mogelijkheid, waarbij je de kaart zelf niet krijgt, spelen.
•    De Klaverentwee en Schoppenvrouw mogen niet worden doorgegeven aan het begin van een ronde.

Wanneer de spelers, na enkele rondes, een vooraf bepaald aantal strafpunten bezitten of erover heen gaan, is het spel afgelopen en heeft deze speler vanzelfsprekend verloren.

Bij de Nederlandse variant maakt men gebruik van slechts 32 speelkaarten, het gaat om de kaarten 7 t/m Aas. Deze worden onderverdeeld onder de spelers, echter worden er geen kaarten doorgegeven.

Ook de puntentelling is ietwat anders. Iedere Hartenkaart blijft 1 strafpunt waard, echter is de Schoppenvrouw ‘slechts’  5 strafpunten waard. Daarentegen is ook de Klaverboer strafpunten waard: 2 stuks. Het totaal aantal te verdelen punten komt dus uit op 15.

Het verdere spel wordt gespeeld zoals de Amerikaanse variant. Echter zijn er nog enkele afwijkende regels. Zo kan je, wanneer je alle 15 punten binnenhaalt, zelf 15 punten van je score aftrekken of 15 punten bij de score van iedere tegenstander optellen.

Waar het Amerikaans Hartenjagen bestaat uit slechts één deel, bestaat deze variant uit twee delen. Dit werkt als volgt. Wanneer een speler het vooraf bepaalde aantal strafpunten heeft behaald, gaat het spel gewoon verder. Deze speler heeft dan ook (nog) niet verloren. Iedere speler telt vanaf zijn huidige puntenaantal af naar 0. De eerste die bij de 0 geraakt is de winnaar van het spel.

Het eerste deel is gelijk aan Amerikaans hartenjagen. Er wordt gespeeld totdat een van de spelers over het vooraf afgesproken puntenmaximum gaat. Ook geldt dat als een speler alle 15 punten verzameld heeft zijn tegenstanders 15 strafpunten krijgen en hijzelf niets.

Let op: Als een speler nu alle 15 punten weet te behalen in één ronde, trekt hij 15 punten van zijn totaalscore af. De punten kunnen niet meer worden toegekend aan zijn tegenstanders.

Twee andere varianten die vaak worden gespeeld zijn onderstaande.

Er wordt gespeeld met fiches. Iedere speler legt dezelfde hoeveelheid fiches neer bij het begin van een ronde. De bedoeling is om z.s.m. alle fiches te verzamelen. Er wordt in deze variant geen enkele kaart doorgegeven. Verder werkt het spel zoals de Amerikaanse variant, die hierboven beschreven staat. Echter zijn er (uiteraard) nog wel enkele afwijkende regels. Zo mag een speler alle fiches van een ronde oppakken als hij geen enkele Harten heeft gekregen. Wanneer twee spelers geen Hartenkaart hebben verkregen, wordt de pot verdeeld.

Let op: Hebben alle spelers minimaal één Hartenkaart ontvangen? Dan blijven de fiches liggen tot de volgende ronde. Uiteraard worden er wel weer eenzelfde aantal fiches aan de pot toegevoegd voor de tweede ronde!

Sinds Hartenjagen ook bekend is in Groot-Brittannië, hanteert men ook daar haar eigen regels. Hieronder een korte uitleg over het spel Black Maria.

Deze variant wordt gespeeld zoals het Amerikaanse spel, echter met onderstaande afwijkingen:

•    Kaarten worden altijd doorgegeven aan de persoon die rechts van je zit
•    Op de eerste ronde na mogen Hartenkaarten op ieder moment worden gespeeld
•    De schoppenvrouw is 15 strafpunten waard, de Hartenaas 5, de Hartenheer 4, de Hartenvrouw 3, de Hartenboer 2 en alle andere Harten kaarten 1 strafpunt.


Veel speelplezier met het kaartspel Hartenjagen !