Jokeren

Jokeren is een gezellig kaartspel dat te spelen is in zowel kleine als (zeer) grote groepen!

Doel: Raak zoveel mogelijk punten/kaarten kwijt door sets of rijen te vormen
Aantal spelers: Minimaal 2
Benodigdheden: Kaartspel(len)

Bij het kaartspel Jokeren is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk, maar ook vooral zo veel mogelijk punten kwijtraakt. Je krijgt aan het begin van het spel 13 kaarten, die je zo snel mogelijk moet zien kwijt te raken in goede combinaties.  Dit kan op twee manieren:

•    Door het creëren van sets
     Een set bestaat uit drie of vier kaarten met dezelfde waarde.
•    Door het creëren van rijen
     Een rij bestaat uit minimaal drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.

Zoals gezegd krijgt iedere speler 13 kaarten. De overige kaarten worden gesloten op een stapel gelegd, de stock.

Iedere speler pakt vervolgens om beurten een kaart van de stock en probeert een set of rij te maken om op tafel te leggen. Daarna legt hij/zij een kaart (open) weg. De speler na hem kan kiezen tussen de kaart die zojuist is weggelegd en een gesloten kaart van de stock.

Tip: Als je eenmaal op tafel ligt, mag je ook kaarten aanleggen bij sets en rijen die gevormd zijn door jezelf of tegenspelers.

De Joker heeft, vanzelfsprekend, een speciale functie in het spel. Een Joker mag voor iedere andere kaart worden neergelegd. Je dient echter wel aan te geven voor welke kaart hij wordt neergelegd, tegenspelers (en jij) mogen de joker later in het spel weer omruilen voor de oorspronkelijke kaart. Dit mag alleen als deze speler al een set of rij op tafel heeft liggen.

Iedere kaart heeft een waarde. Deze waarde is in onderstaand overzicht af te lezen.

•    Joker                               : 25 punten
•    Aas                                  : 11 punten
•    Heer, vrouw en boer    : 10 punten
•    2 t/m 10                          : 2 t/m 10 punten

Wanneer iemand al zijn kaarten op tafel heeft gelegd en er nog eentje overheeft om weg te leggen, heeft hij gewonnen. Deze speler zal geen strafpunten krijgen. De overige spelers tellen het totaal aantal punten van de kaarten die hij/zij nog in de hand heeft. Dit zijn de strafpunten.

Na tien van dergelijke ronden is het spel afgelopen en kan je kijken wie de minste punten heeft. Dit is uiteindelijk de grote winnaar.

Bij het spelen met grote(re) groepen zijn er enkele alternatieve regels. Zo kan je gebruik maken van meerdere speeltafels met 2-4 personen en een roulatiesysteem van spelers. Ook het aantal ronden kan worden uitgebreid, evenals het aantal kaartspellen waarmee je speelt.

Veel speelplezier met het kaartspel Jokeren!